Меморандум за сътрудничество

Побратимени градове, с които си сътрудничи Община Пазарджик