Заповеди на Кмета

back

ЗАПОВЕДИ № 1266, № 1267, № 1268, № 1269, № 1270, № 1271, № 1273 ОТ 29.06.2022 Г. ОТНОСНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1148