Заповеди на Кмета

back

Заповед относно определяне зона - за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито – търговски колички и стелажи с площ 2 кв.м. за периода: от 01.02.2019 г. до 02.03.2019 г. вкл.

3152