Заповеди на Кмета

back

Заповед № 912/10.05.2019 г. относно отчуждаване част от поземлен имот в с. Ивайло

898