Заповеди на Кмета

back

Заповед № 908/17.05.2021 г. относно установяване наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

1893