Заповеди на Кмета

back

Заповед № 839/ 05.05.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1458 по КККР на град Пазарджик

2514