Заповеди на Кмета

back

Заповед №700/20.04.2022г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2022 година

1366