Заповеди на Кмета

back

Заповед 573/27.03.2024 г. относно утвърждаване бюджетите на общински училища, детски градини и ЦПЛР- Пазарджик, второстепенни разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2024 година

133