Заповеди на Кмета

back

Заповед №551/23,03,2021 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджета и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2021 гогина

1881