Заповеди на Кмета

back

Заповед №523/18,03,2021 г. относно прмахване незаконен строеж: "Навес с барбекю", в кв. 25 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик

1773


Файлове:

zapoved_523-18032121.pdf zapoved_523-18032121.pdf