Заповеди на Кмета

back

Заповед № 401/13.02.2018 г. относно утвъждаване формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

3278


Файлове:

Zapoved-401_13022018.pdf Zapoved-401_13022018.pdf