Заповеди на Кмета

back

Заповед №38/12.01.2022 г. отменяща Заповед № 2402 от 16.12.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, за продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост

1219