Заповеди на Кмета

back

Заповед №317/18.02.2020 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2020 година

2540


Файлове:

Zapoved-317_180220.pdf Zapoved-317_180220.pdf