Заповеди на Кмета

back

Заповед № 2964/07.12.2017 г. относно освобождаване на неправомерно зает общински имот и третирането на ИУМПС

2907