Заповеди на Кмета

back

Заповед № 276/03.02.2023 г. относно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Пазарджик

778