Заповеди на Кмета

back

ЗАПОВЕД № 2415, № 2416, № 2417, № 2418 от 20.12.2021 г. ОТНОСНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1380