Заповеди на Кмета

back

Заповед № 208/24.01.2018 г. относно определяне зона за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито

2906