Заповеди на Кмета

back

Заповед № 1981/29.09.2023 г. относно назначаване на комисия за установяване наличието на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Пазарджик

437