Заповеди на Кмета

back

Заповед №192/01.02.2024 г. относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост, в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Пазарджик по землища

161


Файлове:

Zapoved-192-01_02_2024.pdf Zapoved-192-01_02_2024.pdf