Заповеди на Кмета

back

Заповед №1617/18.08.2021 г. относно незаконен строеж: “Полумасивна постройка/сграда/”, в поземлен имот с идентификатор 00254.43.295, местност „Тузлата“, в землището на с. село Алеко Константиново, общ. Пазарджик

1357


Файлове:

Zapoved_1617-18082021.pdf Zapoved_1617-18082021.pdf