Заповеди на Кмета

back

Заповед № 1511/30.07.2021 г. относно определяне границите на районите на територията на Община Пазарджик, в които през 2022 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо

951


Файлове:

Zapoved-1511-30_07_2021.pdf Zapoved-1511-30_07_2021.pdf