Заповеди на Кмета

back

Заповед № 150/22.01.2018 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 437

2913