Заповеди на Кмета

back

Заповед № 149/22.01.2018 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 436

2799