Заповеди на Кмета

back

Заповед № 1394/09.07.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик за определяне местата на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали

1455