Заповеди на Кмета

back

Заповед № 1372/08.07.2021 г. относно преместване ИУМПС на територията на общината, на адрес общ. Пазарджик, с. Мало Конаре, местност „Градището“

1516