Заповеди на Кмета

back

Заповед №1321/27.06.2023 г. относно осигуряване свободен достъп от собствениците и ползватели на недвижими имоти на територията на Община Пазарджик, област Пазарджик

511