Заповеди на Кмета

back

Заповед №1041/15.05.2018 г. относно правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини и ЦПРЛ-ОДК гр.Пазарджик и Център за кариерно ориентиране и консултиране гр.Пазарджик

3353


Файлове:

zapoved_1041-15052018.pdf zapoved_1041-15052018.pdf