Заповеди - чл.37 в ЗСПЗЗ

back

Файлове:

Заповед РД-04-22 от 14.02_.24 г_. от ОДЗ - Пазарджик_.pdf Заповед РД-04-22 от 14.02_.24 г_. от ОДЗ - Пазарджик_.pdf

№ РД-04-15/08.02.2024 г. Гр. Пазарджик На основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собственостгз и ползването на земеделс- ките земи /ЗСПЗЗ № РД-04-15/08.02.2024 г. Гр. Пазарджик На основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собственостгз и ползването на земеделс- ките земи /ЗСПЗЗ

Zapoved_patista_Ognianovo_2024.pdf Zapoved_patista_Ognianovo_2024.pdf

Zapoved_patista_Crancha_2024.pdf Zapoved_patista_Crancha_2024.pdf

Zapoved_patista_Unacite_2024.pdf Zapoved_patista_Unacite_2024.pdf

Zapoved_patista_Zvanichevo_2024.pdf Zapoved_patista_Zvanichevo_2024.pdf

Zapoved_patista_Pazardzhik_2024.pdf Zapoved_patista_Pazardzhik_2024.pdf

Zapoved_patista_Sinitovo_2024.pdf Zapoved_patista_Sinitovo_2024.pdf

Zapoved_patista_Car-Asen_2024.pdf Zapoved_patista_Car-Asen_2024.pdf

Zapovedi-08.08_.23-na-ODZ-PZ-po-4l_.37B-al_.1-ZSPZZ_.pdf Zapovedi-08.08_.23-na-ODZ-PZ-po-4l_.37B-al_.1-ZSPZZ_.pdf

zapovedi-po-chl-37v-al-16-ot-zspzz-2-polski-patishta.pdf zapovedi-po-chl-37v-al-16-ot-zspzz-2-polski-patishta.pdf

zapovedi-po-chl-37v-al-16-ot-zspzz-1.pdf zapovedi-po-chl-37v-al-16-ot-zspzz-1.pdf

Заповеди по чл. 37в, ал_. 16 от ЗСПЗЗ_.pdf Заповеди по чл. 37в, ал_. 16 от ЗСПЗЗ_.pdf

Zapoved_Zvanichevo_SP.pdf Zapoved_Zvanichevo_SP.pdf

Zapoved_Velichkovo_SP.pdf Zapoved_Velichkovo_SP.pdf

Zapoved_Topoli dol_SP.pdf Zapoved_Topoli dol_SP.pdf

Zapoved_Sinitovo_SP.pdf Zapoved_Sinitovo_SP.pdf

Zapoved_Sbor_R.pdf Zapoved_Sbor_R.pdf

Zapoved_Saraia_SP.pdf Zapoved_Saraia_SP.pdf

Zapoved_Rosen_SP.pdf Zapoved_Rosen_SP.pdf

Zapoved_Pazardjik_SP.pdf Zapoved_Pazardjik_SP.pdf

Zapoved_Ovchepolci_SP.pdf Zapoved_Ovchepolci_SP.pdf

Zapoved_Ognianovo_SP.pdf Zapoved_Ognianovo_SP.pdf

Zapoved_Mirianci_SP.pdf Zapoved_Mirianci_SP.pdf

Zapoved_Malo Konare_R.pdf Zapoved_Malo Konare_R.pdf

Zapoved_Ivailo_SP.pdf Zapoved_Ivailo_SP.pdf

Zapoved_Iunacite_SP.pdf Zapoved_Iunacite_SP.pdf

Zapoved_Glavinica_SP.pdf Zapoved_Glavinica_SP.pdf

Zapoved_Gelemenovo_SP.pdf Zapoved_Gelemenovo_SP.pdf

Zapoved_Dragor_SP.pdf Zapoved_Dragor_SP.pdf

Zapoved_Dobrovnica_SP.pdf Zapoved_Dobrovnica_SP.pdf

Zapoved_Car Asen_SP.pdf Zapoved_Car Asen_SP.pdf

Zapoved_Aprilci_SP.pdf Zapoved_Aprilci_SP.pdf

Zapoved_Al. Konstantinovo_SP_.pdf Zapoved_Al. Konstantinovo_SP_.pdf

ОСЗ Земеделие 2022-2023 .pdf ОСЗ Земеделие 2022-2023 .pdf

Zapoved_Zvanichevo_SP.pdf Zapoved_Zvanichevo_SP.pdf

Zapoved_Velichkovo_SP.pdf Zapoved_Velichkovo_SP.pdf

Zapoved_Tsrancha_SP.pdf Zapoved_Tsrancha_SP.pdf

Zapoved_Topoli dol_SP.pdf Zapoved_Topoli dol_SP.pdf

Zapoved_Sinitovo_SP.pdf Zapoved_Sinitovo_SP.pdf

Zapoved_Sbor_R.pdf Zapoved_Sbor_R.pdf

Zapoved_Saraia_SP.pdf Zapoved_Saraia_SP.pdf

Zapoved_Rosen_SP.pdf Zapoved_Rosen_SP.pdf

Zapoved_Pazardjik_SP.pdf Zapoved_Pazardjik_SP.pdf

Zapoved_Ovchepolci_SP.pdf Zapoved_Ovchepolci_SP.pdf

Zapoved_Ognianovo_SP.pdf Zapoved_Ognianovo_SP.pdf

Zapoved_Mirianci_SP.pdf Zapoved_Mirianci_SP.pdf

Zapoved_Ivailo_SP.pdf Zapoved_Ivailo_SP.pdf

Zapoved_Iunacite_SP.pdf Zapoved_Iunacite_SP.pdf

Zapoved_Glavinica_R.pdf Zapoved_Glavinica_R.pdf

Zapoved_Gelemenovo_SP.pdf Zapoved_Gelemenovo_SP.pdf

Zapoved_Dragor_SP.pdf Zapoved_Dragor_SP.pdf

Zapoved_Dobrovnica_SP.pdf Zapoved_Dobrovnica_SP.pdf

Zapoved_Car Asen_SP.pdf Zapoved_Car Asen_SP.pdf

Zapoved_Aprilci_SP.pdf Zapoved_Aprilci_SP.pdf

Zapoved_Al-Konstantinovo_SP.pdf Zapoved_Al-Konstantinovo_SP.pdf

Уведомление от ОС Земеделие чл.69 и чл_.70 от ППЗСПЗЗ_.pdf Уведомление от ОС Земеделие чл.69 и чл_.70 от ППЗСПЗЗ_.pdf

Zapoved Pazardjik.pdf Zapoved Pazardjik.pdf

Zapoved Zvanichevo.pdf Zapoved Zvanichevo.pdf

Zapoved Velichkovo.pdf Zapoved Velichkovo.pdf

Zapoved Tsrancha S.pdf Zapoved Tsrancha S.pdf

Zapoved Sinitovo S.pdf Zapoved Sinitovo S.pdf

Zapoved Sbor S.pdf Zapoved Sbor S.pdf

Zapoved Saraia S.pdf Zapoved Saraia S.pdf

Zapoved Rosen R.pdf Zapoved Rosen R.pdf

Zapoved Ovchepolci.pdf Zapoved Ovchepolci.pdf

Zapoved Ognianovo S.pdf Zapoved Ognianovo S.pdf

Zapoved Mokrishte_TN R.pdf Zapoved Mokrishte_TN R.pdf

Zapoved Mirianci.pdf Zapoved Mirianci.pdf

Zapoved Malo Konare R.pdf Zapoved Malo Konare R.pdf

Zapoved Iunacite S.pdf Zapoved Iunacite S.pdf

Zapoved Glavinica S.pdf Zapoved Glavinica S.pdf

Zapoved Gelemenovo S.pdf Zapoved Gelemenovo S.pdf

Zapoved Dragor.pdf Zapoved Dragor.pdf

Zapoved Dobrovnica S.pdf Zapoved Dobrovnica S.pdf

Zapoved Car Asen.pdf Zapoved Car Asen.pdf

Zapoved Aprilci S.pdf Zapoved Aprilci S.pdf

Zapoved Aleko Konstantinovo S.pdf Zapoved Aleko Konstantinovo S.pdf

Topoli dol 2020 R.pdf Topoli dol 2020 R.pdf

obiava-predvaritelni-registri-2020_2021.pdf obiava-predvaritelni-registri-2020_2021.pdf

Aleko-Konstantinovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Aleko-Konstantinovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Apriltsi-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Apriltsi-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Bratanitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Bratanitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Velichkovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Velichkovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Gelemenovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Gelemenovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Glavinitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Glavinitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Govedare-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Govedare-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Debrashtitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Debrashtitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Dobrovnitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Dobrovnitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Dragor-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Dragor-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Zvanichevo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Zvanichevo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Ivaylo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Ivaylo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Krali-Marko-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Krali-Marko-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Lyahovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Lyahovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Malo-Konare-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Malo-Konare-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Miryantsi-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Miryantsi-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Mokrishte-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Mokrishte-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Ognyanovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Ognyanovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Ovchepoltsi-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Ovchepoltsi-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Patalenitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Patalenitsa-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Pazardzhik-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Pazardzhik-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Pishtigovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Pishtigovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Rosen-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Rosen-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Saraya-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Saraya-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Sbor-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Sbor-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Sinitovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Sinitovo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Topoli dol-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Topoli dol-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Hadzhievo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Hadzhievo-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Tsar Asen-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Tsar Asen-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Tsrancha-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Tsrancha-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Chernogorovo9predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Chernogorovo9predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Yunatsite-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx Yunatsite-predvaritelni-registri-2020_2021.xlsx

Заповед №РД-04-203-30.09_.2019г_. Алеко Константиново Р_.pdf Заповед №РД-04-203-30.09_.2019г_. Алеко Константиново Р_.pdf

Заповед №РД-04-202-30.09_.2019г_. Априлци Р_.pdf Заповед №РД-04-202-30.09_.2019г_. Априлци Р_.pdf

Заповед №РД-04-201-30.09_.2019г_. Мокрище Р ТН_.pdf Заповед №РД-04-201-30.09_.2019г_. Мокрище Р ТН_.pdf

Заповед №РД-04-200-30.09_.2019г_. Росен Р_.pdf Заповед №РД-04-200-30.09_.2019г_. Росен Р_.pdf

Заповед №РД-04-162-25.09_.2019г_. Овчеполци_.pdf Заповед №РД-04-162-25.09_.2019г_. Овчеполци_.pdf

Заповед №РД-04-161-25.09_.2019г_. Огняново_.pdf Заповед №РД-04-161-25.09_.2019г_. Огняново_.pdf

Заповед №РД-04-160-25.09_.2019г_. Сарая_.pdf Заповед №РД-04-160-25.09_.2019г_. Сарая_.pdf

Заповед №РД-04-159-25.09_.2019г_. Сбор_.pdf Заповед №РД-04-159-25.09_.2019г_. Сбор_.pdf

Заповед №РД-04-158-25.09_.2019г_. Синитово_.pdf Заповед №РД-04-158-25.09_.2019г_. Синитово_.pdf

Заповед №РД-04-157-25.09_.2019г_. Тополи Дол_.pdf Заповед №РД-04-157-25.09_.2019г_. Тополи Дол_.pdf

Заповед №РД-04-156-25.09_.2019г_. Цар Асен_.pdf Заповед №РД-04-156-25.09_.2019г_. Цар Асен_.pdf

Заповед №РД-04-155-25.09_.2019г_. Црънча_.pdf Заповед №РД-04-155-25.09_.2019г_. Црънча_.pdf

Заповед №РД-04-154-25.09_.2019г_. Пазарджик_.pdf Заповед №РД-04-154-25.09_.2019г_. Пазарджик_.pdf

Заповед №РД-04-153-25.09_.2019г_. Величково_.pdf Заповед №РД-04-153-25.09_.2019г_. Величково_.pdf

Заповед №РД-04-152-25.09_.2019г_. Гелеменово_.pdf Заповед №РД-04-152-25.09_.2019г_. Гелеменово_.pdf

Заповед №РД-04-151-25.09_.2019г_. Главиница_.pdf Заповед №РД-04-151-25.09_.2019г_. Главиница_.pdf

Заповед №РД-04-150-25.09_.2019г_. Дебръщица_.pdf Заповед №РД-04-150-25.09_.2019г_. Дебръщица_.pdf

Заповед №РД-04-149-25.09_.2019г_. Добровница_.pdf Заповед №РД-04-149-25.09_.2019г_. Добровница_.pdf

Заповед №РД-04-148-25.09_.2019г_. Драгор_.pdf Заповед №РД-04-148-25.09_.2019г_. Драгор_.pdf

Заповед №РД-04-147-25.09_.2019г_. Звъничево_.pdf Заповед №РД-04-147-25.09_.2019г_. Звъничево_.pdf

Заповед №РД-04-146-25.09_.2019г_. Ивайло_.pdf Заповед №РД-04-146-25.09_.2019г_. Ивайло_.pdf

Заповед №РД-04-145-25.09_.2019г_. Мирянци_.pdf Заповед №РД-04-145-25.09_.2019г_. Мирянци_.pdf

ОСЗ-чл.72,_ал_.3_.pdf ОСЗ-чл.72,_ал_.3_.pdf

obiavlenie-na-proekt-na-sporazumenia-2019.pdf obiavlenie-na-proekt-na-sporazumenia-2019.pdf

zapovedi-37_zszz-19-20.pdf zapovedi-37_zszz-19-20.pdf

OSZ-Obiava-2019-2020.pdf OSZ-Obiava-2019-2020.pdf

Obiava_slujebno_razpredelenie_Zvanichevo_18-19.pdf Obiava_slujebno_razpredelenie_Zvanichevo_18-19.pdf

37в Алеко Константиново 22-23.pdf 37в Алеко Константиново 22-23.pdf

37в Мокрище 22-23-1.pdf 37в Мокрище 22-23-1.pdf

37в Пищигово 22-23.pdf 37в Пищигово 22-23.pdf

37в Величково 22-23.pdf 37в Величково 22-23.pdf

37в Говедаре 22-23.pdf 37в Говедаре 22-23.pdf

37в Ивайло 22-23.pdf 37в Ивайло 22-23.pdf

37в Огняново 22-23.pdf 37в Огняново 22-23.pdf

37в Априлци 22-23-1.pdf 37в Априлци 22-23-1.pdf

37в Добровница 22-23.pdf 37в Добровница 22-23.pdf

37в Главиница 22-23.pdf 37в Главиница 22-23.pdf

37в Драгор 22-23.pdf 37в Драгор 22-23.pdf

37в Мирянци 22-23.pdf 37в Мирянци 22-23.pdf

37в Овчеполци 22-23.pdf 37в Овчеполци 22-23.pdf

37в Гелеменово 22-23.pdf 37в Гелеменово 22-23.pdf

37в Мало Конаре 22-23.pdf 37в Мало Конаре 22-23.pdf

37в Звъничево 22-23.pdf 37в Звъничево 22-23.pdf

37в Пазарджик 22-23.pdf 37в Пазарджик 22-23.pdf

37в Хаджиево 22-23.pdf 37в Хаджиево 22-23.pdf

37в Черногорово 22-23.pdf 37в Черногорово 22-23.pdf

37в Тополи дол 22-23.pdf 37в Тополи дол 22-23.pdf

37в Сбор 22-23.pdf 37в Сбор 22-23.pdf

37в Синитово 22-23.pdf 37в Синитово 22-23.pdf

37в Росен 22-23.pdf 37в Росен 22-23.pdf

37в Цар Асен 22-23.pdf 37в Цар Асен 22-23.pdf

37в Сарая 22-23.pdf 37в Сарая 22-23.pdf

37в Юнаците 22-23.pdf 37в Юнаците 22-23.pdf