Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, общ. Пазарджик

1347