Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Говедаре, с. Мокрище, с. Тополи дол, с. Овчеполци и с. Сбор, общ. Пазарджик

964