Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Хаджиево и с. Юнаците, община Пазарджик

1169