Tenders

back

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик

1163