Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Мало Конаре, с. Мокрище, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик

377