Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Юнаците и с. Черногорово, община Пазарджик

454