Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Сарая и с. Юнаците, община Пазарджик

444