Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Звъничево, с. Юнаците, с. Братаница и с. Сарая, община Пазарджик

1267