Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Црънча и с. Сбор, община Пазарджик

1429