Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 3 броя имоти, с обща площ 243 611 кв.м.

936