Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 20 броя имоти, с обща площ 68 108 кв.м.

645