Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година (01.10.2021 г. – 30.09. 2022 г.) на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Огняново, с. Синитово и с. Црънча

1112