Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2022 г. – 30.09. 2023 г.) на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Овчеполци, с. Огняново, с. Синитово, с. Црънча и с. Черногорово

907