Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Овчеполци, с. Огняново, с. Росен, с. Синитово, с. Црънча и с. Черногорово

599