Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Ивайло, с. Паталеница и с. Ляхово, общ. Пазарджик, актувани с актове за частна общинска собственост

162