Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, с. Ивайло, с. Паталеница, с. Пищигово и с. Синитово

743