Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, и с. Ляхово, актувани с актове за частна общинска собственот

889