Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово и с. Пищигово

688