Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и сeлата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Ивайло и Хаджиево, община Пазарджик

1051