Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”

279