Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и част от имот – частна общинска собственост, находящи се в гр.Пазарджикк,

1339