Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик

842